หม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำมัน, หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง, ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า, ตัวเหนี่ยวนำ, หม้อแปลง, หม้อแปลงไฟฟ้า, transformer, transformers, oil immersed transformer, oil type transformer, dry type transformer, reactor, inductor, detuning reactor, detuned reactor www.lamool.com
ReadyPlanet.com
dot
dot dot
dot
dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง
Google

LME Products Search
www Search


ผู้ผลิต-ผู้ออกแบบ-ผู้จำหน่าย-ผู้ให้บริการ หม้อแปลงไฟฟ้า และ ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า แบบน้ำมัน-แบบแห้ง

 Transformer, Reactor, หม้อแปลงไฟฟ้า, ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า

บริษัท ละมูลวิศวกรรม จำกัด

 

1PH TransformerK-Factor TransformerAuto Transformer Starter

แนะนำบริษัทฯ

    บริษัท ละมูลวิศวกรรม จำกัด หรือ LME เป็นผู้นำในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ “ หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) “ และ “ ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า (Reactor) “ ทั้งแบบน้ำมัน และ แบบแห้ง บริษัท ละมูลวิศวกรรม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 ด้วยเงินทุนจดทะเบียนครั้งแรก 1,000,000 บาท และในปี พ.ศ. 2555 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50,000,000 บาท และกิจการของบริษัทฯ ได้เจริญเติบโตขึ้นทุกปี จนปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

    ปัจจุบันบริษัทฯ สามารถรองรับการขยายตัวของกิจการได้อีก 2-5 เท่า โดยมีบุคลากรประจำประมาณ 100 คน และเตรียมพื้นที่เพื่อการขยายกิจการอีกสองแปลง โดยทางบริษัทฯ พร้อมทุ่มเทในการพัฒนาบุคลากร ตลอดจนพัฒนาเครื่องมือ-เครื่องจักร และคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับกลุ่มลูกค้าที่ได้ให้ความไว้วางใจในการใช้ผลิตภัณของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง และดีเสมอมา ด้วยนโยบายของบริษัทฯ ที่ว่า “ วัตถุดิบดี กระบวนการดี บุคลากรดี ส่งมอบตามกำหนด ลูกค้าพึงพอใจ ”

 

 

 

Air-Core ReactorDC Choke

 

    บริษัท ละมูลวิศวกรรม จำกัด เป็นผู้ผลิตตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้าแบบน้ำมัน (Oil-Type Reactor) รายแรกของประเทศไทย ซึ่งในอดีตจะต้องนำเข้าจากประเทศ และ บริษัทฯ ยังเป็นผู้นำการออกแบบ-ผลิต หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง (Dry-Type Transformer) และ ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้าแบบแห้ง (Dry-Type Ractor เช่น Detuned Reactor, Line Reactor, Load Reactor, Air-Core Reactor, DC Choke, Reactor Starter) ครอบคลุมทุกประเภทของการใช้งาน ตั้งแต่ระดับแรงดันต่ำสุด จนถึง 3.3kV และ 6.6kV หากเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำมัน (Oil-Immersed Transformer) และ ตัวเหนี่ยวไฟฟ้าแบบน้ำมัน (Oil-Type Reactor) สามารถผลิตได้ตั้งแต่ระดับแรงดันต่ำสุด จนถึง 33kV กำลังไฟฟ้า 50kVA, 100kVA, 160kVA, 250kVA, 315kVA, 400kVA, 500kVA, 630kVA, 750kVA, 800kVA, 1000kVA, 1250kVA, 1500kVA, 1600kVA2000kVA และ 2500kVA โดยสามารถออกแบบ-ผลิต ตามความต้องการของลูกค้าทุกประเภทของการใช้งาน

    ในปี พ.ศ. 2554 บริษัทฯ ได้ทำการพัฒนาเพื่อเริ่มทำหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงแบบน้ำมัน (Oil-Immersed Transformer หรือ Oil-Type Transformer)  ระดับแรงดันไฟฟ้า 22kV, 24kV และ 33kV จึงทำให้บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ครบทุกประเภทของการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นหม้อแปลงไฟฟ้า และ ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า ซึ่งทำให้บริษัทฯ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบวงจรในครั้งเดียว ดังสโลแกนของบริษัทฯ ที่ว่า The ONE STOP SOLUTION for TRANSFORMERS and REACTORS

 

 

 

 google-site-verification: google46136e4bfac3a38b.html

 

 

 

 

Tags : ผู้ออกแบบ-ผู้ผลิต-ผู้จำหน่าย หม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำมัน (Oil-immersed Transformer), หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง (Dry-Type Transformer), ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า (Reactor), หม้อแปลง, หม้อแปลงไฟฟ้า, หม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำมัน, หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง, หม้อแปลงน้ำมัน, หม้อแปลงแห้ง, หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง, หม้อแปลงไฟฟ้าแรงต่ำ, หม้อแปลงไฟฟ้าละมูล, หม้อแปลงละมูล, หม้อแปลงเช่า, เช่าหม้อแปลง, เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า, ราคาหม้อแปลง, ราคาหม้อแปลงไฟฟ้า, ราคาหม้อแปลงแรงสูง, ราคาหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง, ราคาหม้อแปลงละมูล, ราคาหม้อแปลงไฟฟ้าละมูล, โรงงานหม้อแปลง, โรงงานหม้อแปลงไฟฟ้า, โรงงานผลิตหม้อแปลง,  โรงงานผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า, หม้อแปลงไฟฟ้า 220 เป็น 110, หม้อแปลงไฟฟ้า 380 เป็น 220, ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้า, ตัวเหนี่ยวนำ, ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้าแบบแห้ง, ตัวเหนี่ยวนำไฟฟ้าแบบน้ำมัน, transformer, transformers, oil immersed transformer, oil type transformer, dry type transformer, auto transformer, auto transformer starter, k-factor transformer, 3 phase transformer, high voltage transformer, reactor, reactors, inductor, inductors, reactor starter, detuning reactor, detuned reactor, high voltage reactor, high voltage detuning reactor, high voltage detuned reactor, air core reactor, shunt reactor, smoothing reactor, current limiting reactor, motor starter, line reactor, load reactor, dc choke, dc reactor, dc inductor, dc link choke, 22kv 50kva, 22kv 100kva, 22kv 160kva, 22kv 250kva, 22kv 315kva, 22kv 400kva, 22kv 500kva, 22kv 630kva, 22kv 750kva, 22kv 800kva, 22kv 1000kva, 22kv 1250kva, 22kv 1500kva, 22kv 1600kva, 22kv 2000kva, 22kv 2500kva, 24kv 50kva, 24kv 100kva, 24kv 160kva, 24kv 250kva, 24kv 315kva, 24kv 400kva, 24kv 500kva, 24kv 630kva, 24kv 750kva, 24kv 800kva, 24kv 1000kva, 24kv 1250kva, 24kv 1500kva, 24kv 1600kva, 24kv 2000kva, 24kv 2500kva, 33kv 50kva, 33kv 100kva, 33kv 160kva, 33kv 250kva, 33kv 315kva, 33kv 400kva, 33kv 500kva, 33kv 630kva, 33kv 750kva, 33kv 800kva, 33kv 1000kva, 33kv 1250kva, 33kv 1500kva, 33kv 1600kva, 33kv 2000kva, 33kv 2500kva, 22kv 400v, 24kv 416v, 33kv 400v, 3300v, 6600v, 3.3kv, 6.6kv, 400v 230v, 416v 240v

 

 


Air-Core Reactor
icon

Air-Core Reactor ก็คือตัวเหนี่ยวนำชนิดแกนอากาศ......(More)

More...
K-Factor Transformer
icon

K-Factor Transformer คือหม้อแปลงไฟฟ้าที่ออกแบบพิเศษ......(More)

More...

งานจัดเลี้ยงฉลองครบรอบ 10 ปี "ละมูลวิศวกรรม"
icon

งานจัดเลี้ยงฉลองครบรอบ 10 ปี "ละมูลวิศวกรรม""..........(More)

More...
ผลิตภัณฑ์หม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำมัน และ หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง
หม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำมัน
icon

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบน้ำมัน (Oil-Immersed Transformer)......(More)

 

More...


หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง 3 เฟส
icon

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง (Dry-Type Transformer)......(More)

More...


หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง 1 เฟส
icon

หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง (Dry-Type Transformer)......(More)

More...Detuned Reactor
icon

Detuned Reactor หรือ Detuning Reactor ใช้สำหรับป้องกันการเกิด Resonance......(More)

More...
Copyright © 2012 All Rights Reserved.